Meddelande till SBS kansliBryggplats
Hallfack
Personuppgifter

Namn
Gatuadress
Postnr.
Postadress
Tel .hem
Tel. arb
Mobil
Epost
Medlemsnr
Födelsedatum

Båtuppgifter:

Längd(m)
Bredd(m)
Djupgående
Höjd(på land)
Båttyp(Segel/Motor)
Fabrikat
Båtnamn
Deplacement
Försäkringsbolag
Försäkringsnummer