Meddelande till SBS kansli

Ett villkor för medlemskap är att båtar äldre än 1995 har godkänt TBT-intyg,Bryggplats
Hallfack


Personuppgifter

Namn
Gatuadress
Postnr.
Postadress
Tel .hem
Tel. arb
Mobil
Epost
Medlemsnr
Födelsedatum

Båtuppgifter:

Längd, inklusive peke och badbrygga(m)
Bredd(m)
Djupgående
Höjd(på land)
Båttyp(Segel/Motor)
Fabrikat
Båtnamn
Deplacement
Försäkringsbolag
Försäkringsnummer


Jag har läst stadgar och regler